2013 05 09
Siekiant, kad asmenims, ketinantiems pasinaudoti UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo sistema, būtų sudaromos nediskriminuojančios sąlygos, aiškiai numatant pasinaudojimo tvarką, Komisija suderino UAB „Intergas“ parengtų Naudojimosi UAB „Intergas“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisykles (toliau – Taisyklės).

Esminės nuostatos Taisyklėse:

- nustatyta naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema tvarka ir sąlygos;
- numatyti reikalavimai asmenims, ketinantiems naudotis gamtinių dujų skirstymo sistema, jų teisės, pareigos ir atsakomybė;
- išvardyti specialieji reikalavimai, susiję su pasinaudojimu gamtinių dujų skirstymo sistema.

Informacija parengta 2013-05-09