Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija patikslino Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašą

Siekiant užtikrinti, kad nuotekų tvarkymo paslaugų kainos būtų diferencijuojamos ir priklausytų nuo abonento išleidžiamų teršalų kiekio bei taršos pobūdžio, taip įgyvendinant sąnaudų susigrąžinimo ir „teršėjas moka“ principą, Komisija patikslino Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

Esminiai pakeitimai Apraše:

- nustatyta, kad nuotekų valymo paslaugų kaina yra didinama, kai abonento deklaruotas sutartyje, o ne faktinis nuotekų užterštumas yra didesnis nei bazinė tarša;
- numatyta galimybė abonentui, pageidaujančiam už padidėjusios ir specifinės taršos nuotekų valymą atsiskaityti pagal faktinį užterštumą, įrengti ir savo lėšomis eksploatuoti įrenginius, reikalingus faktinio užterštumui nustatyti.

Informacija parengta 2013-05-09