Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija sumažino UAB „Lazdijų vanduo“ pateiktas derinti paslaugų kainas

Komisija, išanalizavusi UAB „Lazdijų vanduo“ 2011 metų faktines sąnaudas paslaugoms palaikyti, nepripažino pagrįstomis daugiau kaip 83 tūkst. Lt sąnaudų, ir vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 0,79 Lt/m³ mažesnę geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą, palyginus su įmonės projekte nurodyta.

UAB „Lazdijų vanduo“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute (be PVM)

Šaltinis: Komisija.

2008–2011 metais UAB „Lazdijų vanduo“ į vandentvarkos ūkį investavo 15,702 mln. Lt, iš jų Europos Sąjungos fondų paramos lėšos – 14,654 mln. Lt, valstybės biudžeto ir savivaldybės lėšos – 0,724 mln. Lt, įmonės lėšos – 0,320 mln. Lt. Už šias lėšas įmonė rekonstravo Veisiejų nuotekų valyklą, paklojo 11,88 km vandentiekio tinklų, 16,13 km nuotekų tinklų, prie vandentiekio tinklų prisijungė 404 nauji vartotojai (dar 72 vartotojams sudaryta galimybė), prie nuotekų tinklų įmonė prijungė 311 vartotojų (dar 47 sudaryta galimybė).

UAB „Lazdijų vanduo“ 2012–2016 metais ketina įgyvendinti investicijų už 46,676 mln. Lt, iš kurių didžiąją dalį – 41,473 mln. Lt – sudaro Europos Sanglaudos fondo lėšos. Įmonė planuoja statyti nuotekų valyklas Seirijuose ir Šeštokuose, rekonstruoti Lazdijų nuotekų valyklą, nutiesti 43,0 km vandentiekio ir 48,5 km nuotekų tinklų, prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų turės galimybę prisijungti apie 670 vartotojų.

Šiuo metu centralizuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslauga naudojasi 47,3 proc. Lazdijų rajono gyventojų. Planuojama, kad iki 2015 metų centralizuotai geriamasis vanduo bus tiekiamas ir nuotekos tvarkomos 55 proc. Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų.

Praėjusiais metais UAB „Lazdijų vanduo“ pardavė 161,4 tūkst. m³ vandens, todėl įmonės rodikliai lyginami su vidutiniais V vandens tiekėjų grupės (parduodama nuo 201 iki 500 tūkst. m3 per metus) rezultatais.

Komisijos suderintos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos įsigalios jas patvirtinus Lazdijų rajono savivaldybės tarybai.

Informacija parengta 2013-05-09