Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija suderino UAB „Kaišiadorių vandenys“ pateiktas derinti paslaugų kainas

Komisija, išanalizavusi UAB „Kaišiadorių vandenys“ 2011 metų faktines sąnaudas paslaugoms palaikyti, nepripažino pagrįstomis daugiau kaip 170 tūkst. Lt sąnaudų, ir, įvertinusi įmonės 2012–2016 metais planuojamas atlikti investicijas, vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 7,83 Lt/m³ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą.

UAB „Kaišiadorių vandenys“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute (be PVM)
Šaltinis: Komisija.

UAB „Kaišiadorių vandenys“ 2007–2011 metais įgyvendino investicijų už 63,384 mln. Lt, iš jų Europos Sąjungos paramos lėšos – 49,600 mln. Lt. Už gautas lėšas buvo pastatyti nauji Kaišiadorių nuotekų valymo įrenginiai, dumblo apdorojimo įrenginiai (kompostavimo aikštelė), kur bus kompostuojamas Kaišiadorių rajono nuotekų valyklose susidaręs nusausintas dumblas ir vėliau panaudojamas žemės ūkyje (laukams tręšti). Taip pat pastatyta 20 nuotekų siurblinių, sutvarkytas dumblo tvarkymo ūkis Žiežmarių ir Rumšiškių nuotekų valyklose, paklota 39,6 km vandentiekio tinklų, 43,7 km nuotekų tinklų, naujai pakloti vandentiekio tinklai Gudienos gyvenvietei pagerino geriamojo vandens kokybę – gyventojams vanduo tiekiamas iš Kaišiadorių miesto vandenvietės. Įgyvendinus investicijas apie 305 vartotojams sudaryta galimybė prisijungti prie vandentiekio tinklų, apie 260 – prie centralizuotų nuotekų tinklų.

2012 – 2016 metų įmonės veiklos plane į vandentvarkos ūkį numatyta investuoti 101,552 mln. Lt, iš kurių didžiąją dalį reikalingų lėšų – 91,490 mln. Lt – sudarys Europos Sanglaudos fondo parama. Šios lėšos bus skirtos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimui ir plėtrai Kaišiadoryse, Gudienoje, Stasiūnuose, Vladikiškėse, Aviliuose, Žiežmariuose, Melioratoriuose, Žasliuose, Rumšiškėse, Kruonyje, Pravieniškėse, Palomenėje, toliau bus vykdomi Kaišiadorių dumblo apdorojimo įrenginių statybos darbai, bus rekonstruota Žiežmarių nuotekų valykla bei pastatyti vandens gerinimo įrenginiai Stabintiškių, Tauckūnų, Zūbiškių gyvenvietėse. Planuojama nutiesti 14,2 km vandentiekio ir 49,4 km nuotekų tinklų, prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų prisijungs nauji 167 vartotojai, dar apie 565 vartotojams bus sudaryta galimybė jungtis prie centralizuotų tinklų.

Šiuo metu centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga naudojasi 72 proc. Kaišiadorių rajono gyventojų, nuotekų tvarkymo paslauga – 56 proc. Planuojama, kad iki 2015 metų centralizuotai geriamasis vanduo bus tiekiamas 82 proc. Kaišiadorių rajono gyventojų, nuotekos tvarkomos 70 proc. vartotojų.

Praėjusiais metais UAB „Kaišiadorių vandenys“ pardavė 529,3 tūkst. m³ vandens ir priklauso IV vandens tiekėjų grupei (parduodama nuo 501 iki 900 tūkst. m³ vandens per metus).

Komisijos suderintos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos įsigalios jas patvirtinus Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybai.

Informacija parengta 2013-05-09