Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija siekia užtikrinti, kad šilumos ir karšto vandens kainos būtų perskaičiuojamos ir nustatomos laiku

Šilumos ūkio įstatyme įtvirtinta pareiga šilumos tiekėjams ir nepriklausomiems reguliuojamiems šilumos gamintojams ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki šilumos kainos dedamųjų galiojimo pabaigos pateikti Komisijai perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų projektą, perskaičiuotų karšto vandens kainų dedamųjų projektai taip pat turi būti pateikti Komisijai ne vėliau kaip likus 3 mėnesius iki jų galiojimo pabaigos.

Komisija posėdyje konstatavo, kad:

- AB „Vilniaus paukštynas“ ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki šilumos kainos dedamųjų galiojimo termino pabaigos nepateikė Komisijai perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų projekto, taip pažeisdama Šilumos ūkio įstatymą bei Šilumos kainų nustatymo metodiką;
- UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki galiojimo termino pabaigos nepateikė Komisijai perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų ir karšto vandens kainos dedamųjų projektų, taip pažeisdama Šilumos ūkio įstatymo, Šilumos kainų nustatymo metodikos ir Karšto vandens kainų nustatymo metodikos reikalavimus;
- UAB „Šilutės šilumos tinklai“ ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki šilumos kainų dedamųjų galiojimo pabaigos nepateikė Komisijai perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų projekto, taip pažeisdama Šilumos ūkio įstatymą bei Šilumos kainų nustatymo metodiką.

Siekiant užtikrinti Šilumos ūkio įstatymo nuostatų įgyvendinimą, t. y. užtikrinti, kad šilumos ir karšto vandens kainos būtų perskaičiuojamos ir nustatomos laiku, Komisija posėdyje AB „Vilniaus paukštynas“, UAB „Šalčininkų šilumos tinklai“ ir UAB „Šilutės šilumos tinklai“ nurodė nustatytus pažeidimus ištaisyti per 30 kalendorinių dienų.

Informacija parengta 2013-05-14