Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Aukcionas gamintojams, naudojantiems biodujas, išgaunamas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių elektrinių įrengtoji galia nuo 1000 kW iki 2000 kW, skelbiamas neįvykusiu

Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatuose įtvirtinta, kad aukcionas skelbiamas neįvykusiu, jei per aukciono sąlygų apraše nurodytą aukciono dokumentų ir pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo priėmimo terminą neįregistruojami bent du dalyviai, o pratęsus aukciono dokumentų ir pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo priėmimo terminą – neįregistruojamas bent vienas dalyvis.

Kadangi Skatinimo kvotų paskirstymo aukcione gamintojams, naudojantiems biodujas, išgaunamas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių elektrinių įrengtoji galia yra nuo 1000 kW iki 2000 kW, nebuvo įregistruotas nė vienas dalyvis, aukcionas skelbiamas neįvykusiu.

Informacija parengta 2013-05-14