Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo projekto

Siekiant nustatyti aiškias ir skaidrias gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo bei sąnaudų paskirstymo taisykles, Komisija parengė ir teikia viešajai konsultacijai Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo projektą (toliau – Projektas).

Esminės Projekto nuostatos:

- nustatytas apskaitos atskyrimo mechanizmas, išgryninant verslo vienetus. Reguliuojamos gamtinių dujų įmonės privalės vesti apskaitą pagal Komisijos patvirtintus reikalavimus, atskiriant pajamas, sąnaudas, turtą ir įsipareigojimus gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, skystinimo, laikymo, tiekimo, kitoms reguliuojamoms ir nereguliuojamoms veikloms;
- įvestos trys sąnaudų kategorijos ir baigtinis sąnaudų grupių sąrašas. Aiški ir visiems vienoda sąnaudų sisteminė klasifikacija užtikrins reguliavimo apskaitos objektyvumą ir palyginamumą;
- numatytas ribojančių veiksnių sąrašas, taikytinas sąnaudų grupėms ir jų apimčiai, padengtinai per reguliuojamos veiklos kainas.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2013 m. birželio 14 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Algirdo g. 27, Vilnius, LT-03219), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2013-05-15