Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl rekomenduojamo šilumos paskirstymo pagal šildomų patalpų naudingąjį plotą metodo pakeitimo projekto

2013 05 20
Siekiant užtikrinti, kad skirtingo aukštingumo pastatuose, kur įrengtos skirtingos karšto vandens tiekimo sistemos, šiluma būtų paskirstoma teisingai, Komisija patikslino ir teikia viešajai konsultacijai Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo pagal šildomų patalpų naudingąjį plotą Metodo Nr. 9 pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Esminiai pakeitimai Projekte:


- nustatytas skirtingas normatyvų skaičiavimas karšto vandens temperatūrai palaikyti skirtingo aukštingumo pastato dalims, kuriose įrengtos skirtingos karšto vandens tiekimo sistemos;
- panaikinta pareiga šilumos tiekėjui kasmet atlikti karšto vandens suvartojimo perskaičiavimą pagal faktiškai suvartotą karšto vandens kiekį.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2013 m. gegužės 31 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Algirdo g. 27, Vilnius, LT-03219), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2013-05-20