Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos, galiosiančios iki 2013 m. gruodžio 31 d., pakeitimo

Siekiant kuo didesnio aiškumo ir skaidrumo šilumos kainodaros srityje bei atsižvelgiant į rinkos dalyvių pastabas, Komisija parengė ir teikia viešajai konsultacijai Šilumos kainų nustatymo metodikos, galiosiančios iki 2013 m. gruodžio 31 d., pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Esminiai pakeitimai Projekte:

- patikslinta, kad šilumos kiekis, taikomas skaičiuojant šilumos bazinės kainos dedamąsias ir jas perskaičiuojant, bus nustatomas pagal ties namų ir kitų pastatų tiekimo – vartojimo riba atsiskaitomaisiais šilumos apskaitos prietaisais užfiksuotą šilumos kiekį, o ne gyventojams paskirstytą ir mokėjimo pranešimuose nurodytą šilumos kiekį;
- nustatyta, kad šalies vidutinė (rinkos) atitinkamo kuro kaina apskaičiuojama ne kaip svertinis atitinkamo laikotarpio šilumos tiekėjų pirkto kuro kainos vidurkis, o kaip geometrinis šalies šilumos tiekėjų, realizuojančių daugiau kaip 10 GWh šilumos per metus, ir reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų pirkto biokuro kainų vidurkis. Vidutinę biokuro šalies rinkos kainą siūloma skaičiuoti ir viešai skelbti kaip vieną, neišskaidant pagal atskiras biokuro rūšis. Medienos granulėms ir briketams siūloma nustatyti ir skelbti atskiras rinkos kainas, kadangi šių biokuro rūšių kaina dėl objektyvių priežasčių yra didesnė;
- numatyti, jog pirktos šilumos kainos, taikomos šilumos kainų skaičiavimuose, nustatomos pagal einamąjį mėnesį nustatytas ateinantį mėnesį planuojamos supirkti šilumos kainas. Šis pakeitimas leis greičiau įvertinti perkamos šilumos kainų pokytį skaičiuojant šilumos kainas.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2013 m. gegužės 31 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Algirdo g. 27, Vilnius, LT-03219), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2013-05-20