Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija nutraukia skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną biomasę naudojantiems gamintojams

Komisija, išanalizavusi aukciono dalyvių pateiktą informaciją dėl nelygiaverčių konkurencijos sąlygų bei galimos diskriminacijos aukciono dalyvių atžvilgiu, priėmė sprendimą nutraukti skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems biomasę, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 5000 kW, organizavimo procedūras.

Komisija, atlikusi tyrimą, nustatė, kad dalis gamintojų neplanuoja statyti naujų elektrinių, o tik rengiasi rekonstruoti esamas. Įvertinus ūkio subjektų investicijų apimtį naujai statybai ir rekonstrukcijai, Komisija mano, kad taikymas vienodo fiksuoto tarifo neužtikrina sąžiningos konkurencijos, pažeidžia gamintojų nediskriminavimo principą ir vartotojų interesus.

Komisijos 2013 m. gegužės 14 d. posėdyje buvo pakeista Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodika, numatant skaičiuoti ir nustatyti atskirus fiksuotus tarifus naujos statybos biomasės jėgainėms ir rekonstruotoms biomasės jėgainėms. Tai įgalins Komisiją organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus, užtikrinant sąžiningos konkurencijos principus, darnią atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtrą ir mažiausią finansinę naštą vartotojams.

Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų gamintojams, naudojantiems biomasę, organizavimas stabdomas iki 2013 m. liepos 1 d., kol bus patvirtinti nauji fiksuoti tarifai pagal Metodikos pakeitimus.

Informacija parengta 2013-05-23