2013 05 23
Komisija patvirtino AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams, galiosiančius nuo 2013 m. liepos 1 d. Gyventojai už dujas 2013 m. II pusmetį mokės tiek pat, kiek ir I pusmetį.

Gamtinių dujų kaina gyventojams susideda iš dviejų dalių. Gyventojai moka pastovaus dydžio mėnesinį mokestį, nepriklausantį nuo suvartoto dujų kiekio, bei atskirai už suvartotą gamtinių dujų kubinių metrų kiekį.

Gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams, galiosiantys nuo 2013 m. liepos 1 d.

Buitinių vartotojų pogrupis

Gamtinių dujų tarifas

Pastovioji dalis,
Lt/mėn. (su PVM)

Kintamoji dalis
Lt/m³ (su PVM)

I (Q ≤ 500 m³)

1,95

2,71

II (500 m³ < Q ≤ 20 tūkst. m³)

13,81

2,09

III (Q > 20 tūkst. m³)

13,81

2,08

* Pagal suvartojamą gamtinių dujų kiekį buitiniai vartotojai skirstomi į tris pogrupius:
I – vartotojai, suvartojantys iki 500 m³ dujų per metus;
II – vartotojai, suvartojantys nuo 500 iki 20 tūkst. m³ dujų per metus;
III – vartotojai, suvartojantys daugiau kaip 20 tūkst. m³ dujų per metus.

Gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams nustatomi kas pusę metų. Metų viduryje tarifai koreguojami tik dėl gamtinių dujų importo kainos pasikeitimo.

Kadangi prognozuojama 2013 m. II pusmečio importo kaina nuo šiuo metu įtrauktos į gamtinių dujų tarifą buitiniams vartotojams skiriasi nežymiai (0,08 proc. didesnė) ir galutiniam tarifui įtakos nedaro, AB „Lietuvos dujos“ nutarė palikti šiuo metu galiojančią importo kainą. 1 pav. parodytas importo kainos kitimas bei dujų kaina, kuri įskaičiuota į tarifą buitiniams vartotojams.

1 pav. Dujų importo kainos prognozė 2013 m. II pusmečiui, Lt/tūkst. m³

Šaltinis: Komisija.

2 pav. Gamtinių dujų tarifo kintamosios dalies sudėtis 2013 m. II pusmetį, Lt/m³ (su PVM)

Šaltinis: Komisija.

 Informacija parengta 2013-05-23