Mažėja gamtinių dujų kainos buitiniams vartotojams Druskininkuose ir Joniškyje

2013 05 23
Komisija posėdyje patvirtino UAB „Druskininkų dujos“ ir UAB „Fortum Heat Lietuva“ tarifus buitiniams vartotojams, galiosiančius nuo 2013 m. liepos 1 d.

Gamtinių dujų kaina gyventojams susideda iš dviejų dalių. Gyventojai moka pastovaus dydžio mėnesinį mokestį (pastovioji dalis), nepriklausantį nuo suvartoto dujų kiekio, bei atskirai už suvartotą gamtinių dujų kubinių metrų kiekį (kintamoji dalis).

Gamtinių dujų įmonės tarifus buitiniams vartotojams gali nustatyti kas pusę metų. Metų viduryje tarifai koreguojami tik dėl gamtinių dujų importo kainos pasikeitimo, todėl keičiasi tik kintamoji tarifo dalis, o pastovioji išlieka nepakitusi.

Nuo 2013 m. liepos 1 d. mažėja tiek UAB „Druskininkų dujos“, tiek UAB „Fortum Heat Lietuva“ gamtinių dujų tarifo buitiniams vartotojams kintamoji dalis.

Gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams 2013 m. I ir II pusm.

Vartotojų grupė

Pastovioji dalis, Lt/mėn. su PVM

Kintamoji dalis, Lt/m³ su PVM

2013 m.
I pusm.

2013 m.
II pusm.

Pokytis, proc.

2013 m.
I pusm.

2013 m. II pusm.

Pokytis, proc.

UAB „Druskininkų dujos“ 

iki 500 m³ (Q ≤ 500 m³)

2,00

2,00

0

4,24

4,09

-3,5

nuo 500 m³ iki 20 000 m³ (500 m³ < Q ≤ 20 tūkst. m³)

14,00

14,00

0

3,86

3,71

-3,9

UAB „Fortum Heat Lietuva“

nuo 500 m³ iki 20 000 m³ (500 m³ < Q ≤ 20 tūkst. m³)

14,14

14,14

0

2,14

2,09

-2,3

Šaltinis: Komisija.

UAB „Druskininkų dujos“ tiekia gamtines dujas Druskininkų savivaldybės teritorijoje, UAB „Fortum Heat Lietuva“ – Joniškio.

Informacija parengta 2013-05-23