Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija pritarė UAB „Druskininkų dujos“ planinio tikslinio patikrinimo aktui

Komisija, susipažinusi su UAB ,,Druskininkų dujos“ planinio tikslinio patikrinimo metu nustatytais faktais bei išvadomis, pritarė Komisijos specialistų parengtam patikrinimo aktui.

Komisija konstatavo, kad UAB „Druskininkų dujos“ tinkamai apskaitė 2011–2012 metais pajamas gamtinių dujų skirstymo veikloje ir įpareigojo UAB ,,Druskininkų dujos”:
• teikiant duomenis skirstymo kainų viršutinėms riboms koreguoti 2014 metams, ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudas skaičiuoti vadovaujantis Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos nuostatomis, t. y. turto vienetams taikyti Komisijos nustatytus nusidėvėjimo normatyvus;
• ne vėliau kaip iki duomenų pateikimo skirstymo kainų viršutinėms riboms koreguoti 2014 metams, remiantis Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodika, pateikti Komisijai suderinti Sąnaudų paskirstymo metodiką, kurioje butų numatyti sąnaudų, įskaitant nusidėvėjimo sąnaudas, paskirstymo tarp visų bendrovės vykdomų veiklų principai.

UAB ,,Druskininkų dujos“ planinis tikslinis patikrinimas atliktas siekiant įvertinti UAB „Druskininkų dujos“ pajamų ir sąnaudų paskirstymą tarp vykdomų veiklų bei ilgalaikio turto 2011– 2012 metais nusidėvėjimo sąnaudų pagrįstumą.

Informacija parengta 2013-05-23