Komisija suderino Naudojimosi UAB „Druskininkų dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisykles

2013 05 23
Siekiant, kad asmenims, ketinantiems pasinaudoti UAB „Druskininkų dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistemomis, būtų sudaromos nediskriminuojančios sąlygos, aiškiai numatant pasinaudojimo tvarką ir sąlygas, Komisija suderino Naudojimosi UAB „Druskininkų dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisykles (toliau – Taisyklės).

Esminės nuostatos Taisyklėse:

- nustatyta naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema tvarka ir sąlygos;
- numatyti reikalavimai asmenims, ketinantiems naudotis ar besinaudojantiems gamtinių dujų skirstymo sistema, jų teisės, pareigos ir atsakomybė;
- išvardyti specialieji reikalavimai, susiję su pasinaudojimu gamtinių dujų skirstymo sistema.

Informacija parengta 2013-05-23