Komisija papildė Reikalavimus rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams

2013 05 23
Siekiant, kad paslaugų energetikos sektoriuje kainos būtų formuojamos skaidriai ir patikimai, Komisija papildė Reikalavimus rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams (toliau – Reikalavimai).

Komisija rekomendacijas skelbia ne rečiau kaip kartą per metus ir teikia jas Konkurencijos tarybai.

Esminiai pakeitimai Reikalavimuose:

- įtvirtinta, kad rekomendacijos šilumos sektoriui turi būti rengiamos pagal Šilumos ūkio įstatymo nuostatą, numatančią, jog šilumos gamyba yra grindžiama šilumos gamintojų konkurencija;
- nustatyta, kad elektros, dujų ir šilumos sektoriams rekomendacijos turi būti rengiamos vienu metu, atskirai išskiriant pagrindines sritis kiekvienam sektoriui pagal struktūrinius skirtumus;
- numatyta, jog rengiant rekomendacijas turi būti atsižvelgiama į elektros, dujų ir šilumos sektorių teisinį reguliavimą, taip užtikrinant teisės aktų nuostatų įgyvendinimą.

Informacija parengta 2013-05-23