Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija patvirtino Standartinių šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su nepriklausomais šilumos gamintojais sąlygų aprašą

Siekiant skatinti veiksmingą ir sąžiningą konkurenciją šilumos gamybos sektoriuje bei aiškiau reglamentuoti nepriklausomų šilumos gamintojų ir šilumos tiekėjų santykius perkant – parduodant šilumą, Komisija patvirtino Standartinių šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su nepriklausomais šilumos gamintojais sąlygų aprašą (toliau – Aprašas).

Aprašo nuostatos privalomos šilumos tiekėjams ir nepriklausomiems šilumos gamintojams, įskaitant asmenis, ketinančius plėtoti šilumos gamybą ir prisijungti prie šilumos perdavimo tinklų.

Esminės nuostatos Apraše:

- įtvirtinta šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo, galiojimo, keitimo ar nutraukimo sąlygos ir tvarka;
- nustatyta šilumos pardavimo tvarka bei sąlygos, parduodamos – perkamos šilumos kainos apskaičiavimo ir šilumos tiekėjo atsiskaitymo už perkamą šilumą tvarka;
- numatytos sutarties šalių teisės, pareigos ir atsakomybė už įsipareigojimų nevykdymą, pretenzijų, skundų ir ginčų nagrinėjimo tvarka.

Informacija parengta 2013-05-23