Mažėja gamtinių dujų kainos Josvainių miestelyje, Mažeikiuose – lieka galioti kaip ir 2013 m. I pusmetį

2013 05 30
Komisija posėdyje patvirtino UAB „Intergas“ ir AB agrofirmos „Josvainiai“ gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams, galiosiančius nuo 2013 m. liepos 1 d.

UAB „Intergas“ vartotojai 2013 m. II pusmetį už dujas mokės tiek pat, kiek ir 2013 m. I pusmetį, AB agrofirmos „Josvainiai“ kainos mažėja 2–3 proc.

Gamtinių dujų įmonės tarifus buitiniams vartotojams gali nustatyti kas pusę metų. Metų viduryje tarifai koreguojami tik dėl gamtinių dujų importo kainos pasikeitimo, todėl keičiasi tik kintamoji tarifo dalis, o pastovioji išlieka nepakitusi.

Gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams 2013 m. I ir II pusm.

Vartotojų grupė

Pastovioji dalis, Lt/mėn. su PVM

Kintamoji dalis, Lt/m³ su PVM

2013 m.
I pusm.

2013 m.
II pusm.

Pokytis, proc.

2013 m.
I pusm.

2013 m. II pusm.

Pokytis, proc.

UAB „Intergas“ 

iki 500 m³ (Q ≤ 500 m³)

5,00

5,00

0

2,00

2,00

0

nuo 500 m³ iki 20 000 m³ (500 m³ < Q ≤ 20 tūkst. m³)

5,00

5,00

0

2,00

2,00

0

AB agrofirmos „Josvainiai“

iki 500 m³ (Q ≤ 500 m³)

2,15

2,15

0

2,09

2,04

- 2,4

nuo 500 m³ iki 20 000 m³ (500 m³ < Q ≤ 20 tūkst. m³)

13,80

13,80

0

1,86

1,8

-3,2

Šaltinis: Komisija.
* Gamtinių dujų kaina gyventojams susideda iš dviejų dalių: pastovaus dydžio mėnesinio mokesčio (pastovioji dalis), nepriklausančio nuo suvartoto dujų kiekio, bei atskirai mokama už suvartotų gamtinių dujų kubinių metrų kiekį (kintamoji dalis).

UAB „Intergas“ gamtines dujas tiekia Mažeikiuose, AB agrofirma ‚Josvainiai“ – Josvainių miestelyje.

Informacija parengta 2013-05-30