Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija nustatė mažesnes UAB Kauno termofikacijos elektrinės šilumos gamybos kainas

Šilumos ūkio įstatyme numatyta, kad nepriklausomiems šilumos gamintojams, kaip ir kitiems šilumos tiekėjams, yra privaloma šilumos gamybos kainodara. Todėl Komisija, išanalizavusi UAB Kauno termofikacijos elektrinės 2009–2012 metų faktines sąnaudas bei pateiktą šilumos bazinės kainos dedamųjų projektą, nepripažino pagrįstomis daugiau nei 3 mln. Lt sąnaudų, kaip būtinų šilumai gaminti, ir nustatė mažesnes šilumos gamybos kainas, palyginus su bendrovės projekte nurodytomis.

UAB Kauno termofikacijos elektrinės šilumos gamybos kainos (be PVM)
Šaltinis: Komisija.
* Skaičiavimuose naudojamos 2013 m. kovo mėnesio kuro kainos.

UAB Kauno termofikacijos elektrinė eksploatuoja Kauno elektrinę, kurioje vykdo kogeneracinio ciklo šilumos ir elektros energijos gamybą. Pagaminta šiluma parduodama AB „Kauno energija“ ir tiekiama Kauno miesto gyventojams.

Bendrovė 2009–2012 metais į šilumos gamybos ūkį investavo 5,2 mln. Lt. Daugiausia lėšų – 2,6 mln. Lt buvo skirta garo ir vandens šildymo katilų rekonstrukcijai.

Komisija posėdyje taip pat konstatavo, kad 2011 m. rugsėjo 1 d. – 2012 m. gruodžio 31 d. dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusios nepadengtos kuro sąnaudos yra beveik 5,2 mln. Lt. Jas UAB Kauno termofikacijos elektrinės valdyba turės įvertinti nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems šilumos gamybos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams.

Komisijos nustatytos naujos šilumos kainos dedamosios įsigalios UAB Kauno termofikacijos elektrinės valdybai nustačius šilumos gamybos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

Informacija parengta 2013-05-30