Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija nustatė mažesnes UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ šilumos kainas

Komisija, išanalizavusi UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ 2010–2011 metų faktines sąnaudas bei pateiktą šilumos bazinės kainos dedamųjų projektą, nepripažino pagrįstomis beveik 1,3 mln. Lt sąnaudų, kaip būtinų centralizuotam šilumos tiekimui, ir nustatė vartotojams 3,19 ct/kWh mažesnę šilumos kainą, palyginus su šilumos tiekimo įmonės prašyme pateikta.

UAB „Litesko“ filialo „Vilkaviškio šiluma“ šilumos kainos (be PVM)
Šaltinis: Komisija. * Skaičiavimuose naudojamos 2013 m. vasario mėn. kuro kainos.

UAB „Litesko“ filialas „Vilkaviškio šiluma“ šiluma ir karštu vandeniu aprūpina Vilkaviškio, Kybartų ir Virbalio miestų, Pilviškių miestelio, Paežerių kaimo vartotojus.

Įmonės kuro balanse didžiausią dalį sudaro biokuro mišinys – 46,7 proc., gamtinės dujos – 40 proc., skalūnų alyva – 10,4 proc., dyzelinas – 2,9 proc.

2006–2011 metais UAB „Litesko“ filialas „Vilkaviškio šiluma“ į šilumos ūkį investavo daugiau nei 3,68 mln. Lt, iš jų 11,34 proc. – Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama. Už gautas lėšas įmonė vykdė katilinių, katilų bei šilumos tinklų rekonstrukcijos darbus.

2013 metais įmonė už 672,0 tūkst. Lt ketina rekonstruoti Virbalio katilinę, įrengiant 0,5 MW galios biokuro katilą. Komisija šią investiciją derino su sąlyga, kad 50 proc. reikalingų lėšų bus skirta iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo.

Komisija posėdyje taip pat konstatavo, kad iki 2012 m. gruodžio 31 d. dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo, susidariusios nepadengtos sąnaudos yra 415,67 tūkst. Lt; šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2011 m. lapkričio 1 d. – 2012 m. gruodžio 31 d.) papildomai gautos šilumos punktų normatyvinio pelno pajamos yra 49,5 tūkst. Lt; nepadengtos šilumos punktų priežiūros sąnaudos 254,19 tūkst. Lt. Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba šias nepadengtas sąnaudas turi įvertinti nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

Keičiasi ir UAB „Litesko“ filialas „Vilkaviškio šiluma“ karšto vandens kainos. Komisija suskaičiavo 23,87 Lt/m³ karšto vandens kainą.

Komisijos nustatytos naujos šilumos kainos dedamosios įsigalios Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybai nustačius šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

Informacija parengta 2013-05-30