Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija patvirtino elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifus 2013 m. III ketvirčiui

Komisija, įvertinusi elektros energijos gamybos iš skirtingų atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą, faktinius investicinius kaštus bei sumažėjusią skolinto kapitalo kainą, perskaičiavo ir patvirtino elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, supirkimo tarifus 2013 m. III ketv.

Nuo 2013 m. liepos 1 d. mažėja supirkimo tarifai elektros energijai, gaminamai į pastatus integruotose ir neintegruotose saulės jėgainėse, naujai statomose ir rekonstruojamose biomasės jėgainėse.

Kitiems gamintojams, iš atsinaujinančių išteklių gaminantiems elektros energiją, galios tokie patys tarifai, kaip ir 2013 m. II ketv

Saulės jėgainėse gaminamai elektros energijai tarifai mažėja dėl atpigusių technologijų ir investicinių kaštų.

1 pav. Investicijų kiekis, reikalingas 1 kW saulės elektrinės šviesos jėgainei įsteigti
Šaltinis: Komisija.

Nuo 2013 m. III ketv. atskirai skaičiuojami supirkimo tarifai naujai statomoms ir rekonstruojamoms biomasės jėgainės. Komisija, atlikusi tyrimą nustatė, kad ne visi gamintojai ketina statyti naujas biomasės jėgainės, todėl, siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir nediskriminacines sąlygas visiems gamintojams, Komisija 2013 m. gegužės 14 d. posėdyje pakeitė Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo metodiką

Lentelė. 2013 m. III ketv. perteklinės elektros energijos supirkimo tarifai ir maksimalūs tarifai gamintojams, turintiems į pastatus integruotas ir neintegruotas saulės jėgainės bei naujai statomas ir rekonstruotas biomasės jėgaines

Technologija

Įrengtoji galia

Fiksuotų tarifų dydžiai, Lt/kWh

Pokytis,

III ketv.

II ketv.

proc.

Saulės jėgainės (neintegruotos į pastatus)

Iki 10 kW

0,61

0,75

-18,11

Nuo 10 iki 100 kW

0,56

0,69

-18,53

Nuo 100 iki 350 kW

0,52

0,64

-18,67

Virš 350 kW

0,52

0,64

-18,25

 

Saulės jėgainės (integruotos į pastatus)

Iki 10 kW

0,79

0,97

-18,32

Nuo 10 iki 100 kW

0,71

0,87

-18,04

Nuo 100 iki 350 kW

0,66

0,81

-18,49

Virš 350 kW

0,66

0,81

-18,13

 

Biomasės jėgainės (naujai statomos)

Iki 10 kW

0,40

0,49

-18,4

Nuo 10 iki 350 kW

0,34

0,45

-24,4

Nuo 350 iki 5000 kW

0,34

0,45

-24,4

Virš 5000 kW

0,31

0,38

-18,4

 

Biomasės jėgainės (rekonstruotos)

Iki 10 kW

0,37

0,49

-24,4

Nuo 10 iki 350 kW

0,32

0,45

-28,9

Nuo 350 iki 5000 kW

0,32

0,45

-28,9

Virš 5000 kW

0,29

0,38

-23,7

Šaltinis: Komisija.

Komisijos patvirtinti elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, tarifai galios nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 2013 m. rugsėjo 30 d.

Nuo 2013 metų II ketv. Komisija elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifus perskaičiuoja ir nustato 4 kartus per metus.

Inforacija parengta 2013-05-30