Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl naujo Energijos išteklių biržos reglamento derinimo

Siekiant rinkos dalyviams sudaryti aiškias ir skaidrias sąlygas prekiauti energijos ištekliais biržoje, Komisija teikia viešajai konsultacijai BALTPOOL UAB parengtą Energijos išteklių biržos reglamento projektą (toliau – Projektas), kuris pakeis Komisijos 2012 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. O3-270 patvirtintą Energijos išteklių biržos reglamentą.

Projektas nustato Biržos dalyvių ir Lietuvos energijos išteklių rinkos operatorius teises ir pareigas vykdant prekybą ir atsiskaitymų už biržoje sudarytus sandorius tvarką, suteikiama galimybė rinkos dalyviams naudotis energijos išteklių biržos elektronine prekybos sistema (prekybai gamtinėmis dujomis, biokuru ir pagalbiniais apsaugos nuo elektros kainų svyravimo instrumentais), vykdyti prekybos Biržoje atsiskaitymus.

Esminiai pakeitimai Projekte, palyginus su dabar galiojančiu Energijos išteklių biržos reglamentu:

- panaikinamos iki šiol galiojusios prekybos biokuru zonos, o transportavimo kaštai apskaičiuojami pagal faktinį atstumą tarp dalyvio – pirkėjo ir dalyvio – pardavėjo. Kaštai apskaičiuojami pagal dalyvio – pardavėjo nurodytą transportavimo įkainį;
- keičiasi prekybos organizavimo tvarka, numatant, kad bus prekiaujama trim skirtingais pristatymų laikotarpių kontraktais: savaitės tiekimo kontraktas, mėnesio tiekimo kontraktas, ketvirčio tiekimo kontraktas. Pristatymo laikotarpio pasirinkimas užtikrina dalyviams galimybę iš anksto užsitikrinti reikiamą biokuro produktų kiekį tinkamu laiku;
- panaikinamas šiuo metu prekiaujamas vienas skiedrų produktas ir sukuriami nauji, geriau rinkos dalyvių poreikius atitinkantys biokuro produktai. Tokiu būdu dalyviai, teikdami pavedimus į biržą, turės pasirinkti produktą iš standartizuotų produktų sąrašo.

Projektas
paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2013 m. birželio 17 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Algirdo g. 27, Vilnius, LT-03219), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2013-06-03