2013 06 06
Siekiant, kad asmenims, ketinantiems pasinaudoti AB „Achema“ ir AB agrofirmos „Josvainiai“ gamtinių dujų skirstymo sistemomis, būtų sudaromos nediskriminuojančios sąlygos, aiškiai numatant pasinaudojimo tvarką ir sąlygas, Komisija suderino Naudojimosi AB „Achema“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisykles ir Naudojimosi AB agrofirmos „Josvainiai“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisykles.

Taisyklėse įtvirtintos šios esminės nuostatos:


- nustatyta naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema tvarka ir sąlygos;
- numatyti reikalavimai asmenims, ketinantiems naudotis ar besinaudojantiems gamtinių dujų skirstymo sistema, jų teisės, pareigos ir atsakomybė;
- išvardyti specialieji reikalavimai, susiję su pasinaudojimu gamtinių dujų skirstymo sistema.

Informacija parengta 2013-06-06