2013 06 06
Komisija, vykdydama licencijuojamų energetikos įmonių veiklos priežiūrą bei siekdama užtikrinti, kad vartotojai gautų nepertraukiamas ir kokybiškas paslaugas, ne rečiau kaip kartą per metus atlieka ūkio subjektų finansinio pajėgumo vertinimą.

Atlikusi gamtinių dujų sektoriaus ūkio subjektų finansinio pajėgumo vertinimą Komisija posėdyje konstatavo, kad:

UAB „Dujotekana“ ir UAB „Haupas“, 2012 metais vykdžiusių tiekimo veiklą, bei AB „Lietuvos dujos“, UAB „Fortum Heat Lietuva“, AB agrofirmos „Josvainiai“, UAB „Intergas“ ir UAB „Druskininkų dujos“, vykdžiusių infrastruktūros veiklą, bendrieji finansinio pajėgumo rodikliai yra didesni nei Komisijos nustatytos dujų sektoriaus atitinkamos veiklos normatyvinių rodiklių žemutinės reikšmės.

Gamtinių dujų įmonių finansinio pajėgumo vertinimo suvestinė

Pavadinimas

Finansinio pajėgumo įvertis

Žemutinė finansinio pajėgumo riba

Kategorija – Infrastruktūros ūkio subjektai

AB „Lietuvos dujos“

3,51,36

UAB „Intergas“

2,13

AB agrofirma „Josvainiai“

2,63

UAB „Fortum Heat Lietuva“

2,13

UAB „Druskininkų dujos“

1,75

Kategorija – Tiekimo ūkio subjektai

UAB „Haupas“

2,57


1,60

UAB „Dujotekana“

2,43

Šaltinis: Komisija.

Komisija finansinio pajėgumo vertinimą atlieka pagal Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą. Siekiant, kad finansinio pajėgumo vertinimas būtų objektyvesnis ir finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė riba tikslesnė, atskirtas finansinio pajėgumo vertinimas ūkio subjektams, vykdantiems infrastruktūros veiklą, ir ūkio subjektams, užsiimantiems tiekimo (pardavimo) veikla.

Informacija parengta 2013-06-06