Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija suderino UAB „Aukštaitijos vandenys“ paslaugų kainas

Komisija, išanalizavusi UAB „Aukštaitijos vandenys“ 2011 metų faktines sąnaudas paslaugoms palaikyti, nepripažino pagrįstomis beveik 4,2 mln. Lt sąnaudų ir, įvertinusi įmonės 2013–2016 metais planuojamas atlikti investicijas, vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 5,59 Lt/m³ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą.

UAB „Aukštaitijos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainos vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute (be PVM)
Šaltinis: Komisija.

2009–2012 metais UAB „Aukštaitijos vandenys“ į vandentvarkos ūkio gerinimą investavo 92,303 mln. Lt, iš kurių 55 proc. Europos Sąjungos Sanglaudos fondo parama, 6,5 proc. valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšos, 38,5 proc. nuosavos įmonės lėšos.

Didžiausi projektai – Panevėžio dumblo apdorojimo įrenginių, kurie nuo 2014 metų apdoros Panevėžio, Kupiškio, Ramygalos ir Krekenavos nuotekų valymo įrenginiuose susidarantį dumblą, statyba (projekto vertė 24,967 mln. Lt, iš jų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo dalis – 20,105 mln.) bei vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Panevėžyje ir Ramygaloje 2011 metais (projekto vertė 38,550 mln. Lt, iš kurių Europos Sąjungos Sanglaudos fondo dalis – 30,719 mln. Lt). Už šias lėšas buvo paklota 64,41 km vandentiekio, 64,46 km buitinių nuotekų tinklų, pastatytos 38 nuotekų siurblinės, prie vandentiekio ir nuotekų tinklų sudaryta galimybė prisijungti apie 1426 vartotojams: prie vandentiekio tinklų jau prisijungė 463 vartotojai, prie nuotekų – 555 vartotojai.

2011 metais UAB „Aukštaitijos vandenys“ taip pat įgyvendino vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros projektą Paliūniškyje (Panevėžio r.). Už 5,542 mln. Lt, iš kurių Europos Sąjungos Sanglaudos fondo dalis – 4,569 mln. Lt, įmonė nutiesė 11,20 km vandentiekio, 10,99 km nuotekų tinklų, pastatė 4 nuotekų siurblines. Prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų sudaryta galimybė prisijungti 254 vartotojams (jau prijungta 80 vartotojų).

2013–2016 metais į vandentvarkos ūkį UAB „Aukštaitijos vandenys“ ketina investuoti 44,186 mln. Lt, iš kurių 5,186 mln. Lt sudarys Europos Sanglaudos fondo paramos lėšos. Įgyvendinus veiklos ir plėtros planą, bus nutiesta 5,7 km vandentiekio ir 5,7 km nuotekų tinklų, rekonstruoti ir išgręžti nauji gręžiniai, rekonstruotos 2 nuotekų siurblinės, pastatyti dumblo tvarkymo įrenginiai, kurie apdoros nuotekų dumblą, susidarantį Panevėžio, Kupiškio, Ramygalos ir Krekenavos nuotekų valymo įrenginiuose, bus išspręstos dumblo kiekio sumažinimo, kvapo panaikinimo ir stabilizavimo problemos, prie centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų bus sudaryta galimybė prisijungti apie 72 vartotojams.

Šiuo metu centralizuotomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis naudojasi 94 proc. Panevėžio miesto gyventojų ir 50 proc. rajono gyventojų (apie 64 proc. įmonės aptarnaujamos teritorijos Panevėžio rajone). Planuojama, kad iki 2015 metų centralizuotai geriamasis vanduo bus tiekiamas ir nuotekos tvarkomos 95 proc. Panevėžio mieste gyvenančių vartotojų, o norint pasiekti įstatyme numatytą viešojo vandens tiekėjo aptarnavimo lygį, investicijas vandentvarkos plėtrai Panevėžio rajone reikėtų didinti apie 20 kartų.

Praėjusiais metais UAB „Aukštaitijos vandenys“ pardavė 4991 tūkst. m³ vandens, todėl įmonės rodikliai lyginami su vidutiniais II vandens tiekėjų grupės (parduodama nuo 1501 iki 7500 tūkst. m³ per metus) rezultatais.

Komisijos suderintos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainos įsigalios jas patvirtinus Panevėžio miesto ir rajono savivaldybių taryboms.

Informacija parengta 2013-06-06