Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo derinimo

Siekiant nustatyti aiškias ir skaidrias  elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo taisykles bei su apskaitų atskyrimu ir sąnaudų paskirstymu susijusius reikalavimus, kurie leistų atskleisti kiekvieno verslo vieneto, kaip santykinai atskiros elektros energetikos įmonės verslo (veiklos) dalies rezultatus, Komisija teikia viešajai konsultacijai Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų aprašo  projektą (toliau – Projektas).

Esminės Projekto nuostatos:

- nustatytas apskaitos atskyrimo mechanizmas, išgryninat verslo vienetus. Reguliuojamos elektros energetikos įmonės privalėtų vesti apskaitą pagal Komisijos patvirtintus reikalavimus, atskiriant pajamas, sąnaudas, turtą ir įsipareigojimus elektros energijos gamybos, perdavimo, skirstymo, tiekimo, kitoms reguliuojamoms ir nereguliuojamoms veikloms;
- įvestos keturias sąnaudų kategorijos ir baigtinis sąnaudų grupių sąrašas;
- įvestas baigtinis apribojimų, kokios sąnaudos ir kokia apimtimi yra traukiamos į reguliuojamų paslaugų savikainą, sąrašas.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2013 m. liepos 5 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Algirdo g. 27, Vilnius, LT-03219), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.


Informacija parengta 2013-06-07