2013 06 07
Siekiant apibrėžti aiškius ekonominio vertinimo kriterijus, reikalingus nustatyti gamtinių dujų pažangiųjų matavimo sistemų ilgalaikės trukmės išlaidų ir naudos rinkai santykį, padėsiantį priimti sprendimus dėl pažangiųjų matavimo sistemų, kuriomis būtų padedama vartotojams aktyviai dalyvauti gamtinių dujų tiekimo rinkoje, įdiegimo darbotvarkės, Komisija teikia viešajai konsultacijai Pažangiųjų matavimo sistemų ilgalaikės trukmės išlaidų ir naudos rinkai ekonominio vertinimo tvarkos aprašo projektą (toliau – Projektas).

Esminės Projekto nuostatos:

- apibrėžti ilgalaikės trukmės išlaidų rinkai vertinimo ekonominiai kriterijai;

- apibrėžti ilgalaikės trukmės naudos rinkai vertinimo ekonominiai kriterijai.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2013 m. liepos 8 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Algirdo g. 27, Vilnius, LT-03219), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.


Informacija parengta 2013-06-07