Komisija skelbia viešąją konsultaciją dėl Išankstinės privalomos skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos aprašo pakeitimo

2013 06 10
Siekiant užtikrinti efektyvesnę ir aiškesnę vartotojų ir energetikos įmonių skundų bei ginčų nagrinėjimo procedūrą privaloma išankstine ne teismo tvarka, Komisija parengė ir teikia viešajai konsultacijai Išankstinės privalomos skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarkos aprašo pakeitimo projektą (toliau – Projektas).

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybos užsakymu atliktą tyrimą bei atlikto tyrimo metu nustatytas kylančias teisinio reglamentavimo ir identifikavimo problemas dėl alternatyvių vartotojų ginčų sprendimo mechanizmų taikymo bei plėtros galimybių, Projekte atlikti šie esminiai pakeitimai:

- įvesta nauja „vartojimo ginčo“ kategorija, apibrėžiama kaip buitinio vartotojo, vartotojo ir skundžiamos energetikos įmonės konfliktas, kylantis iš vartojimo sutartinių teisinių santykių, kuris grindžiamas pažeistais buitinio vartotojo ar vartotojo teisiniais interesais. Tokiu būdu „skundu“ laikomas asmens kreipimasis į Komisiją dėl vartojimo ginčo išsprendimo, t. y. rašytinis buitinio vartotojo ar vartotojo kreipimasis į Komisiją, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti bei išspręsti vartojimo ginčą;
- numatyta „ginču“ laikyti energetikos įmonės ir skundžiamos energetikos įmonės konfliktą, kylantį iš komercinių sutartinių teisinių santykių, kuris grindžiamas pažeistais energetikos įmonės teisiniais interesais. Tokiu būdu, „prašymas išspręsti ginčą“ būtų rašytinis pareiškėjo, t. y. energetikos įmonės kreipimasis dėl pažeistų jos teisių ar teisėtų interesų, susijusių su skundžiamos energetikos įmonės veikla ar neveikimu, gynimo.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2013 m. liepos 8 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Algirdo g. 27, Vilnius, LT-03219), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2013-06-10