Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionas biodujų jėgainėms, gaminančioms elektros energiją iš biodujų, išgaunamų anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus

Siekiant užtikrinti visiems rinkos dalyviams nediskriminacines sąlygas ir skaidrią paramą energijos gamintojams, naudojantiems atsinaujinančius energijos išteklius, Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems biodujas, išgaunamas anaerobiniu ar kitu būdu perdirbant biodegraduojančias organinės kilmės atliekas ar substratus, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 1000 kW ir ne didesnė kaip 2000 kW, sąlygų aprašą.

Pagal Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatus Komisija, gavusi pirmąjį prašymą organizuoti skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną, per 30 kalendorinių dienų turi parengti sąlygų aprašą konkrečiam aukcionui organizuoti.

Sąlygų apraše pateikiama esminė informacija apie aukcioną konkrečiai gamintojų grupei:
- informacija apie gamintojų grupę ir skatinimo kvotą;
- aukciono regionas ir esama laisva skatinimo kvota regione;
- skatinimo kvotos taikymo terminas;
- aukciono dokumentų, pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo registravimo tvarka, nurodant dokumentų, pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo registravimo terminus, vietą, aukciono sekretoriaus kontaktinius duomenis, taip pat fiksuoto tarifo didžiausią galimą dydį gamintojų grupei.

Gamintojai, planuojantys dalyvauti šiame aukcionuose, privalo pateikti aukciono dokumentus ir pirminius pasiūlymus dėl fiksuoto tarifo nuo 2013 m. liepos 19 d. iki 2013 m. rugpjūčio 2 d. (imtinai).

2013 m. rugpjūčio 5 d. įvyks pirmasis viešas aukciono komiteto posėdis.

Vaizdiniai aukciono procedūros etapai pavaizduoti šiame paveikslėlyje:Detali informacija apie organizuojamus skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus skelbiama rubrikoje „Aukcionai“.

Informacija parengta 2013-06-14