Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija siekia užtikrinti, kad šilumos ir karšto vandens kainos būtų perskaičiuojamos ir nustatomos laiku

Šilumos ūkio įstatyme įtvirtinta pareiga šilumos tiekėjams ne vėliau kaip likus 5 mėnesiams iki šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo pabaigos pateikti Komisijai bei savivaldybės institucijai šilumos bazinės kainos dedamųjų projektą. Perskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų ir karšto vandens kainų dedamųjų projektai turi būti pateikti ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki jų galiojimo pabaigos.

Komisija posėdyje konstatavo, kad:

• UAB „Mažeikių šilumos tinklai“ ne vėliau kaip prieš 5 mėnesius iki šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo pabaigos nepateikė Komisijai šilumos bazinės kainos dedamųjų projekto ir taip pažeidė Šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatas;
• UAB „Utenos šilumos tinklai“ ir UAB „Varėnos šiluma“ ne vėliau kaip likus 3 mėnesiams iki šilumos kainų dedamųjų galiojimo pabaigos nepateikė Komisijai perskaičiuotų dedamųjų projektų, taip pažeisdamos Šilumos ūkio įstatymo ir Šilumos kainų nustatymo metodikos reikalavimus.

Siekiant užtikrinti Šilumos ūkio įstatymo nuostatų įgyvendinimą, t. y. užtikrinti, kad bazinės šilumos kainos būtų nustatomos laiku, o šilumos kainos dedamosios – laiku perskaičiuojamos, Komisija posėdyje UAB „Mažeikių šilumos tinklai“, UAB „Utenos šilumos tinklai“ ir UAB „Varėnos šiluma“ nurodė nustatytus pažeidimus ištaisyti per 30 kalendorinių dienų.

Informacija parengta 2013-06-14