Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija suderino vartotojų pasiūlytus šilumos paskirstymo metodus

Šilumos ūkio įstatymas numato galimybę šilumos vartotojams pastate suvartotą šilumos kiekį paskirstyti pagal Komisijos parengtus rekomenduojamus metodus arba pasirinkti vieną iš vartotojų parengtų metodų, suderintų su Komisija.

Jei šilumos vartotojams netinka nei vienas iš siūlomų šilumos paskirstymo metodų, jie gali parengti savo metodą ir pateikti jį derinti Komisijai.

Komisija posėdyje priėmė sprendimą derinti:

• UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ parengtą šilumos paskirstymo metodą daugiabučio namo Basanavičiaus g. 1, Kaišiadoryse, vartotojams pagal sąlyginius šildymo plotus ir karštam vandeniui Nr. 16 V;
• Vilniaus miesto daugiabučio namo, esančio Savanorių pr. 32, vartotojų pasiūlytą šilumos paskirstymo metodą Nr. 17V.

Komisija vartotojų pasiūlytus šilumos paskirstymo metodus suderina prieš tai įvertinusi, ar jie nediskriminuoja atskirų gyventojų grupių, skaičiavimai atitinka namo šildymo ir karšto vandens sistemas, laikomasi Šilumos ūkio įstatymo ir Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių nuostatų.

Vartotojų siūlomo šilumos paskirstymo metodo taikymui turi pritarti ir dauguma (50 proc. + 1) pastato gyventojų.

Šiuo metu Komisija iš viso yra patvirtinusi 10 rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų ir suderinusi 17 kitų metodų, kuriuos pasiūlė šilumos vartotojai bei administratoriai.

Informacija parengta 2013-06-14