Komisija patvirtino Reikalavimus gamtinių dujų skirstymo sistemos balansavimo taisyklėms

2013 06 14
Siekiant užtikrinanti saugų ir efektyvų gamtinių dujų skirstymo sistemos funkcionavimą, Komisija parengė ir patvirtino Reikalavimus gamtinių dujų skirstymo sistemos balansavimo taisyklėms (toliau – Reikalavimai).

Skirstymo sistemos operatorius sprendžia dėl būtinybės rengti balansavimo taisykles, įvertinęs atskiros skirstymo sistemos balansavimo poreikį.

Esminės nuostatos Reikalavimuose:


- balansavimo taisyklės negali diskriminuoti asmenų, besinaudojančių gamtinių dujų skirstymo sistema, ir turi sudaryti jiems lygias galimybes sąžiningomis, objektyviomis ir skaidriomis sąlygomis vykdyti gamtinių dujų srautų balansavimą;
- skirstymo sistemos operatorius, rengiantis taisykles, turi taikyti siūlomų balansavimo paslaugų proporcingumo, skaidrumo ir viešumo principus, skatinti rinkos dalyvius subalansuoti sistemas ir užtikrinti mažiausią finansinę naštą rinkos dalyviams, dalyvaujantiems skirstymo sistemos balansavime.

Informacija parengta 2013-06-14