Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija patikslino Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašą

Komisija, atsižvelgdama į rinkos dalyvių paklausimus ir siekdama kuo didesnio aiškumo bei skaidrumo šilumos gamybos segmente, patikslino Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašą (toliau – Aprašas).

Esminiai pakeitimai Apraše:


- Nustatyta tvarka, kaip bus apskaičiuojamos palyginamosios sąnaudos nepriklausomiems nereguliuojamiems šilumos gamintojams, kurie yra gavę Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos lėšų, subsidijų, dotacijų ar kitų paramos lėšų investicijoms šilumos gamybos įrenginiams įsigyti, šiluminės katilinės ar termofikacinės jėgainės statybai. Priimti sprendimai leis ženkliai sumažinti nepriklausomų šilumos gamintojų gaminamos šilumos energijos supirkimo kainą, kas lems kainų mažėjimą galutiniam vartotojui tose savivaldybėse, kuriose nepriklausomi šilumos gamintojai pasinaudojo Europos Sąjungos parama. Pagal naują reglamentavimą nustatytos šilumos kainos viršutinė riba yra žemesnė apie 17 proc., palyginus su šiuo metu galiojančia.

- Įteisintas bandomosios energijos statusas, t. y. centralizuotos šilumos tiekėjas bandomąją energiją privalės supirkti iš nepriklausomų šilumos gamintojų įprastomis, nediskriminacinėmis ir konkurencinėmis sąlygomis.

Informacija parengta 2013-06-14