Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija atliko elektros energetikos sektoriaus įmonių finansinio pajėgumo vertinimą

Komisija, vykdydama licencijuojamų energetikos įmonių veiklos priežiūrą bei siekdama užtikrinti, kad vartotojai gautų nepertraukiamas ir kokybiškas paslaugas, ne rečiau kaip kartą per metus atlieka ūkio subjektų finansinio pajėgumo vertinimą.

Atlikusi elektros energetikos sektoriaus ūkio subjektų finansinio pajėgumo vertinimą Komisija posėdyje konstatavo, kad:

• LITGRID AB, AB LESTO, UAB „E Tinklas”, Lietuvos energija, AB, ,,Alpiq Energija Lietuva“ UAB, Baltic Energy Services, UAB, ECO Energy Systems, UAB, UAB ,,EFT Lithuania“, UAB ,,Elektra visiems“, UAB ,,Elektros energijos prekyba“, ,,Elektrum Lietuva“, UAB, Enefit UAB, UAB ,,Energijos kodas“, Energijos tiekimas UAB, UAB ,,Fortis energy“, AB ,,INTER RAO Lietuva“, UAB ,,MARISA“, Nordic Power Management, UAB, UAB ,,SBE Energy“, SKY ENERGY GROUP, UAB, UAB VAKARŲ TECHNINĖ TARNYBA, BALTPOOL UAB, AB ,,Achema“, AB ,,Akmenės cementas“, UAB ,,Imlitex“, UAB ,,Korelita“, AB ,,LIFOSA“ ir AB ,,ORLEN Lietuva“ 2012 m. bendrieji finansinio pajėgumo rodikliai yra didesni nei Komisijos nustatytos elektros energetikos sektoriaus atitinkamos veiklos normatyvinių rodiklių žemutinės reikšmės;

• UAB „Energo life“ finansinis pajėgumas yra mažesnis nei apskaičiuota finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė.

Elektros energetikos įmonių finansinio pajėgumo vertinimo suvestinė

Ūkio subjektai

Bendras finansinio pajėgumo rodiklis

Apskaičiuota normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė 2012 metams

Infrastruktūros veikla

LITGRID AB

3,25

1,20

UABE Tinklas”

2,50

AB LESTO

2,38

Lietuvos energija, AB

2,25

Tiekimo veikla

UAB „MARISA”

4,14

1,49*

BALTPOOL UAB

3,86

AB ,,INTER RAO Lietuva”       

3,71

UAB „EFT Lithuania”

3,43

UAB VAKARŲ TECHNINĖ TARNYBA

3,43

UAB „Fortis energy”

3,29

UAB ,,Energijos kodas“

3,14

„Alpiq Energija Lietuva” UAB

2,86

UAB „Elektros energijos prekyba”

2,71

Nordic Power Management, UAB

2,71

SKY ENERGY GROUP, UAB

2,71

Baltic Energy Services, UAB

2,57

„Elektrum Lietuva”, UAB

2,57

UAB „SBE Energy”

2,57

Enefit UAB

2,43

Energijos tiekimas UAB

2,43

UAB ,,Elektra visiems“

1,86

ECO Energy Systems, UAB       

1,57

UAB „Energo life”

1,43

*Finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė apskaičiuota nevertinant UAB „ECO Energy Systems“,
UAB ,,Elektra visiems“, UAB “Energo life“ir BALTPOOL UAB finansinių rodiklių.


Komisija posėdyje įpareigojo UAB „ECO Energy Systems“, UAB ,,Elektra visiems“ ir UAB „Energo life“ per 6 mėnesius padidinti nuosavą kapitalą, kad jis būtų ne mažesnis nei ½ įstatinio kapitalo ir apie tai informuoti Komisiją.

SKY ENERGY GROUP, UAB ir UAB ,,Elektra visiems“ pusę metų įpareigotos iki kiekvieno einamojo mėnesio 10 d. pateikti Komisijai paskutinei praėjusio mėnesio dienai turimą išsamią informaciją apie gebėjimą vykdyti finansinius įsipareigojimus.

Komisija finansinio pajėgumo vertinimą atlieka pagal Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašą. Siekiant, kad finansinio pajėgumo vertinimas būtų objektyvesnis ir finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė riba tikslesnė, atskirtas finansinio pajėgumo vertinimas ūkio subjektams, vykdantiems infrastruktūros veiklą, ir ūkio subjektams, užsiimantiems tiekimo (pardavimo) veikla.

Informacija parengta 2013-06-20