Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija nustatė mažesnes UAB „Akmenės energija“ šilumos kainas

Komisija, išanalizavusi UAB „Akmenės energija“ 2010–2012 metų faktines sąnaudas bei pateiktą šilumos bazinės kainos dedamųjų projektą, nepripažino pagrįstomis daugiau nei 1,7 mln. Lt sąnaudų, kaip būtinų centralizuotai šilumos tiekimo veiklai, ir nustatė vartotojams 3,53 ct/kWh mažesnę šilumos kainą, palyginus su šilumos tiekimo įmonės prašyme pateikta.

UAB „Akmenės energija“ šilumos kainos (be PVM)
Šaltinis: Komisija. * Skaičiavimuose naudojamos 2013 m. balandžio mėn. kuro kainos.

UAB „Akmenės energija“ šiluma ir karštu vandeniu aprūpina Akmenės, Naujosios Akmenės, Ventos miestų, Papilės miestelio ir Kruopių miestelio vartotojus.

Įmonės kuro balanse gamtinės dujos sudaro 54,5 proc., likusią dalį – biokuras (biokuro mišinys – 22,81 proc., skiedros – 22,26 proc., malkinė mediena – 0,5 proc.).

UAB „Akmenės energija“ 2012 metais už beveik 8,3 mln. Lt (49 proc. sumos finansavo Europos Sąjungos struktūriniai fondai) rekonstravo Žalgirio katilinę, pritaikant katilinę biokurui naudoti. Pradėjus eksploatuoti katilinę, įmonės kuro struktūroje biokuro dalis išaugo nuo 0,8 proc. iki 46 proc.

2014 metais įmonė planuoja 460 tūkst. Lt investuoti į Akmenės mieste esančios katilinės rekonstrukciją, įrengiant kondensacinius ekonomaizerius. Tais pačiais metais ketinama už 3,3 mln. Lt rekonstruoti Ventos katilinę ir pritaikyti ją biokurui naudoti.

Komisija posėdyje taip pat konstatavo, kad šilumos kainos galiojimo laikotarpiu nuo 2011 m. spalio 1 d. iki 2013 m. vasario 28 dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo, susidariusios nepadengtos sąnaudos yra 175,06 tūkst. Lt. Akmenės rajono savivaldybės taryba šias nepadengtas sąnaudas turi įvertinti nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

Keičiasi ir UAB „Akmenės energija“ karšto vandens kainos. Komisija vartotojams suskaičiavo vidutiniškai 13 proc. mažesnes karšto vandens kainas, palyginus su šilumos įmonės prašyme pateiktomis.

Komisijos nustatytos naujos šilumos kainos dedamosios įsigalios Akmenės rajono savivaldybės tarybai nustačius šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

Informacija parengta 2013-06-27