Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija patikslino, kaip bus nustatomos šilumos kainos

Komisija, siekdama teisinio aiškumo ir kuo didesnio skaidrumo šilumos kainodaros srityje, patikslino Šilumos kainų nustatymo metodiką (toliau – Metodika), galiosiančią iki 2013 m. gruodžio 31 d., ir Komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimą Nr. O3-73, kuriuo patvirtinta 2014 m. sausio 1 d. įsigaliosianti nauja Metodikos redakcija.

Esminiai pakeitimai Metodikoje, galiosiančioje iki 2013 m. gruodžio 31 d.:


• patikslinta, kad šilumos kiekis, taikomas skaičiuojant šilumos bazinės kainos dedamąsias ir jas perskaičiuojant, bus nustatomas pagal ties namų ir kitų pastatų tiekimo – vartojimo riba atsiskaitomaisiais šilumos apskaitos prietaisais užfiksuotą šilumos kiekį, o ne gyventojams paskirstytą ir mokėjimo pranešimuose nurodytą šilumos kiekį;
• nustatyta, kad šalies vidutinė (rinkos) atitinkamo kuro kaina apskaičiuojama ne kaip svertinis atitinkamo laikotarpio šilumos tiekėjų pirkto kuro kainos vidurkis, o kaip geometrinis šalies šilumos tiekėjų, realizuojančių daugiau kaip 10 GWh šilumos per metus, ir reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų pirkto biokuro kainų vidurkis. Vidutinė biokuro šalies rinkos kaina bus skaičiuojama ir skelbiama viešai kaip viena, neišskaidant pagal atskiras biokuro rūšis. Medienos granulėms ir briketams bus nustatomos ir skelbiamos atskiros rinkos kainos, kadangi šių biokuro rūšių kaina dėl objektyvių priežasčių yra didesnė;
• numatyta, jog pirktos šilumos kainos, taikomos šilumos kainų skaičiavimuose, nustatomos pagal einamąjį mėnesį nustatytas ateinantį mėnesį planuojamos supirkti šilumos kainas. Šis pakeitimas leis greičiau įvertinti perkamos šilumos kainų pokytį skaičiuojant šilumos kainas.

Komisija taip pat patvirtino, kad nustatant šilumos kainas ūkio subjektams, biokurą įsigijusiems Energijos išteklių biržoje, nepriklausomai nuo dalyvių skaičiaus ir nupirkto biokuro kiekio, skaičiuojant šilumos kainos kintamąją dedamąją medienos kilmės biokuro kaina bus nustatoma kaip faktinė ūkio subjekto biokuro atskiro sandorio kaina, tačiau atskiro sandorio kaina ribojama 110 proc. Komisijos skelbiamos vidutinės atitinkamo biokuro rūšies (medienos kilmės biokuro, medienos granulių arba briketų) rinkos kainos, įskaitant transportavimo sąnaudas. Taip siekiama paskatinti ūkio subjektus biokurą pirkti Energijos išteklių biržoje.

Informacija parengta 2013-06-27