Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija pakeitė elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų viršutinių ribų reguliavimo laikotarpį

Atsižvelgiant į Komisijos sprendimą – iki 2013 m. gruodžio 31 d.įgyvendinti Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus teikiamų paslaugų ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) apskaitos modelį, kuris bus taikomas nustatant elektros energijos perdavimo ir skirstymo kainų viršutines ribas ateinančiam 5 metų reguliavimo laikotarpiui, Komisijos posėdyje buvo priimtas sprendimas pakeisti, t. y. 1 metams pratęsti LITGRID AB elektros energijos perdavimo bei AB LESTO skirstymo kainų viršutinių ribų reguliavimo laikotarpį – iki 2014 m. gruodžio 31 d.

Elektros energijos perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų reguliavimo periodas baigiasi 2013 m. gruodžio 31 d. Pagal Elektros energetikos įstatymą viršutinė perdavimo paslaugos kainos riba turi būti nustatyta ar perskaičiuota ne vėliau kaip likus 90 kalendorinių dienų iki reguliavimo periodo arba atitinkamų reguliavimo periodo metų pradžios, viršutinės skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų kainų ribos – ne vėliau kaip likus 75 kalendorinėms dienoms.

Elektros energijos perdavimo ir (ar) skirstymo paslaugų kainų viršutinės ribos reguliavimo laikotarpis gali būti keičiamas tik motyvuotu Komisijos sprendimu ir ne vėliau nei likus pusei metų iki naujo reguliavimo periodo pradžios.

LRAIC apskaitos modelio įgyvendinimas padės užtikrinti skaidrų ir aiškų elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų paslaugų ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų apskaičiavimą.

Informacija parengta 2013-06-27