2013 06 27
Nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d., įgyvendinant veiklų atskyrimą gamtinių dujų sektoriuje pagal ES III energetikos paketą, nuo AB „Lietuvos dujos“ bus atskirtas gamtinių dujų perdavimo veiklą vykdantis perdavimo sistemos operatorius – AB „Amber Grid“.

Kadangi naujai įsiteigta AB „Amber Grid“ perims visas su gamtinių dujų perdavimo veiklos vykdymu susijusias AB „Lietuvos dujos“ teises ir pareigas, įskaitant ir sutartis su sistemos naudotojais, kurių neatskiriama dalis yra teikiamų paslaugų kainos, Komisija posėdyje nusprendė, kad nuo Komisijos teisės aktų nustatyta tvarka AB „Amber Grid“ išduotos terminuotos gamtinių dujų perdavimo licencijos įsigaliojimo dienos iki 2013 m. gruodžio 31 d. AB „Amber Grid“ bus taikoma:

AB „Lietuvos dujos“ nustatyta gamtinių dujų perdavimo kainos viršutinė riba – 44,26 Lt už tūkst. (be PVM) bei papildoma ir neatsiejama dedamoji prie gamtinių dujų perdavimo kainos viršutinės ribos (SGDT priedas), skirtas suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo sąnaudoms kompensuoti 2013 metais – 37,53 Lt už tūkst. (be PVM);

• AB „Lietuvos dujos“ nustatytos perdavimo paslaugų kainos.

Informacija parengta 2013-06-27