2013 06 27
Komisija pritarė po viešųjų pirkimo procedūrų atlikimo AB „Jonavos šilumos tinklai“ faktinei investicijų projektų įgyvendinimo sumai:

• 10 MW biokuro vandens šildymo katilo projektavimas ir įrengimas Girelės rajoninė katilinėje – 10590 tūkst. Lt (pradinė investicijų suma buvo planuota 10450 tūkst. Lt). 36,5 proc. investicijai reikalingų lėšų finansavo Europos Sąjungos struktūriniai fondai, likusi dalis – skolintos lėšos;

• 15-20 MW galios gamtinėmis dujomis kūrenamo vandens šildymo katilo Jonavos rajoninėje katilinėje projektavimas ir įrengimas – 2148 tūkst. Lt (pradinė investicijų suma buvo planuota 1100 tūkst. Lt). Investiciją įmonė įgyvendino nuosavomis lėšomis.

AB „Jonavos šilumos tinklai“ investicijų projektus atliko 2011–2013 metais.

Informacija parengta 2013-06-27