Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija skelbia pakartotinę viešąją konsultaciją dėl energijos išteklių biržos operatoriaus BALTPOOL UAB parengto Energijos išteklių biržos reglamento projekto

Siekiant rinkos dalyviams sudaryti aiškias ir skaidrias sąlygas prekiauti energijos ištekliais biržoje, Komisija pakartotinei viešajai konsultacijai teikia energijos išteklių biržos operatoriaus BALTPOOL UAB parengtą Energijos išteklių biržos reglamento projektą (toliau – Projektas).

Pirmoji viešoji konsultacija dėl buvo paskelbta 2013 m. birželio 3 d. 

Esminiai pakeitimai Projekte, palyginus su pateiktu pirmajai viešajai konsultacijai:


- numatyti pusės metų – šildymo ir nešildymo sezono – tiekimo laikotarpio sandoriai;
- papildomos prievolių užtikrinimo priemonės dydis mažinamas iki 10 proc. savaitės tiekimo sandorio atveju ir iki 5 proc. – kitų pristatymo laikotarpių atveju;
- panaikinta operatoriaus teisė atšaukti dalyvio paskirtą kontaktinį asmenį.

Projektas nustato Biržos dalyvių ir Lietuvos energijos išteklių rinkos operatorius teises ir pareigas vykdant prekybą ir atsiskaitymų už biržoje sudarytus sandorius tvarką, suteikiama galimybė rinkos dalyviams naudotis energijos išteklių biržos elektronine prekybos sistema (prekybai gamtinėmis dujomis, biokuru ir pagalbiniais apsaugos nuo elektros kainų svyravimo instrumentais), vykdyti prekybos Biržoje atsiskaitymus.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2013 m. liepos 3 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Algirdo g. 27, Vilnius, LT-03219), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2013-06-27