2013 06 28
Siekiant, kad gamtinių dujų rinkos operatorius nustatytų skaidrią ir aiškią elektroninės prekybos gamtinėmis dujomis biržoje tvarką ir taisykles, Komisija skelbią viešąją konsultaciją dėl UAB GET Baltic parengto naujos redakcijos Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento projekto (toliau – Projektas).

Esminiai pakeitimai Projekte:

- supaprastinta tapimo Biržos dalyviu procedūra, atsisakant reikalavimo kartu su prašymu pateikti susijusių ūkio subjektų bei jų grupių sąrašą ir tarpusavio ryšius pagrindžiančius dokumentus;
- numatyta galimybė vykdyti prekybą Biržoje ir savaitgaliais, taip užtikrinant lankstesnes prekybos sąlygas;
- išplėstos galimybės pasirinkti įkainių planą, taip skatinant Biržoje dalyvauti mažesnius gamtinių dujų rinkos dalyvius;
- įvedamas naujas – praėjusios paros – produktas. Tai sudarys galimybes prekiauti Biržoje praėjusios pristatymo paros gamtinėmis dujomis.

Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. Prašome iki 2013 m. liepos 8 d. pateikti savo pastabas bei pasiūlymus paštu (Algirdo g. 27, Vilnius, LT-03219), faksu (8 5 213 5270), elektroniniu paštu rastine@regula.lt.

Visos gautos rinkos dalyvių pastabos ir pasiūlymai dėl teisės akto projekto yra skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos“.

Informacija parengta 2013-06-28