Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija suderino centralizuoto šilumos tiekimo įmonių investicijas, mažinančias iškastinio kuro naudojimą

Komisija posėdyje pritarė centralizuoto šilumos tiekimo įmonių – AB „Kauno energija“, AB „Panevėžio energija“, UAB „Ukmergės šiluma“, UAB „Utenos šilumos tinklai“, UAB „Varėnos šiluma“ – investicijoms į biokuru kūrenamus katilus bei kondensacinius ekonomaizerius.

Bendra investicijų suma siekia daugiau nei 86 mln. Lt, iki 50 proc. reikiamų lėšų planuojama finansuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų (toliau – ESSF) lėšomis. Šilumos tiekimo įmonės investicijas ketina atlikti 2013–2015 metais.

Komisijos suderintos centralizuoto šilumos tiekimo įmonių investicijos

Bendrovė ir investicijos pavadinimas

Finansavimo šaltiniai

Suma, tūkst. Lt

AB „Kauno energija“

Dujomis ir mazutu kūrenamo garo katilo BKZ 75/39 Nr. 1 pakeitimas dvejais vandens šildymo katilais, kūrenamais biokuru Petrašiūnų elektrinėje

24 proc. ESSF
76 proc. paskola

25000

Vandens šildymo katilo, kūrenamo biokuru, ir bendro kondensacinio ekonomaizerio katilams Nr. 5 ir Nr. 6 įrengimas Šilko katilinėje (II eilė)

50 proc.  ESSF
50 proc. paskola

8000

Inkaro katilinės rekonstrukcija

50 proc. ESSF
50 proc. paskola

12000

AB „Panevėžio energija

Zarasų RK rekonstrukcija

50 proc. ESSF
50 proc. bendrovės lėšos

6000

Rokiškio RK rekonstrukcija

50 proc. ESSF
50 proc. bendrovės lėšos

13600

UAB „Ukmergės šiluma

Gamtinių dujų pakeitimas į biokurą, įrengiant iki 6,5 MW galios biokuro katilą katilinėje Šviesos g. 17 centralizuotam šilumos tiekimui Ukmergėje

47 proc. ESSF

53 proc. paskola

7033

UAB „Utenos šilumos tinklai“

Naujo garo katilo kūrenamo su 10 MW našumo pakura, pritaikyta kūrenti biokurą, įsigijimas

50 proc. ESSF
50 proc. paskola

10000

Kondensacinio ekonomaizerio įdiegimas Utenos RK

50 proc. ESSF
50 proc. bendrovės lėšos

1800

UAB „Varėnos šiluma

9 MW galios garo katilo DE-25 pakeitimas nauju vandens šildymo katilu

50 proc. ESSF
50 proc. paskola

3000

Iš viso: 86433
Preliminariais skaičiavimais, įgyvendinus investicijas AB „Kauno energija“ vartotojams šilumos kaina vidutiniškai mažės 0,551 ct/kWh, AB „Panevėžio energija“ – 0,032 ct/kWh, UAB „Ukmergės šiluma“ – 1,146 ct/kWh, UAB „Utenos šilumos tinklai“ – 0,419 ct/kWh, UAB „Varėnos šiluma“ investicija būtina šilumos gamybos veikloje naudojamam susidėvėjusiam turtui atstatyti bei užtikrinti patikimą bei saugų šilumos tiekimą vartotojams.

Informacija parengta 2013-07-04