Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija pateikia liepos mėnesio šilumos kainų Lietuvoje statistiką

Vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina liepos mėnesį, palyginus su birželiu, mažėjo 1,3 proc.

Labiausia centralizuotai tiekiama šiluma pigo Šilalės ir Molėtų vartotojams – atitinkamai 10,5 proc. ir 7,1 proc. Šilumos kainos augimas fiksuotas Trakuose (5,4 proc.) ir Širvintose (3,4 proc.).

Per metus centralizuotai tiekiamos šilumos kaina mažėjo 10,9 proc.

1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2009–2013 metais


Šaltinis: Komisija.

Tarp penkių didžiųjų miestų už šilumą mažiausia moka Panevėžio, daugiausia – Vilniaus gyventojai. Kaune bei Šiauliuose šilumos kaina per metus mažėjo 19 proc., Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje šilumos kainos mažėjimas 2013 m. liepos mėn., palyginus su 2012 m. liepos mėn., sudarė 11-12 proc.

2 pav. Šilumos kainos didžiuosiuose miestuose, ct/kWh su PVM


Šaltinis: Komisija.

2013 m. gegužę, palyginus su 2012 m. gegužės mėn., gamtinės dujos pigo 8,8 proc. Palyginus 2013 m. gegužę su 2013 m. balandžio mėn., gamtinių dujų kaina sumažėjo 0,3 proc. Biokuras 2013 m. gegužės mėn., palyginus su 2013 m. balandžio mėn., pigo 4,4 proc. Per metus (2012 m. gegužės mėn. / 2013 m. gegužės mėn.) biokuras atpigo 11,7 proc.

3 pav. Šilumos įmonių perkamas kuras Lt/tne


Šaltinis: Komisija.

2013 m. liepos mėn. mažiausia šilumos kaina buvo Molėtuose, didžiausia – Joniškyje.

Vienas iš Nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 789, atsinaujinančių energijos išteklių plėtros prioritetų – iki 2020 m. centralizuotai tiekiamos šilumos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, dalį padidinti iki 50 proc.

4 pav. pateikiamas centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas Lietuvos miestuose. Skaičiai prie šilumos tiekėjo pavadinimo nurodo, kokią dalį (proc.) kuro struktūroje sudaro atsinaujinantys energijos ištekliai, įvertinant tiek šilumos tiekėjo gaminamą, tiek iš nepriklausomų šilumos gamintojų perkamą šilumą, pagamintą naudojant atsinaujinančius energijos išteklius (žaliai pažymėti kuro dedamosios stulpeliai rodo, kad mieste daugiau nei 50 proc. šilumos pagaminama naudojant atsinaujinančius energijos išteklius).

4 pav. Šilumos kainos Lietuvos miestuose 2013 m. liepos mėn., ct/kWh su PVM


Šaltinis: Komisija.


Informacija parengta 2013-07-10