Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems hidroenergiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 10 kW ir ne didesnė kaip 1000 kW, sąlygų aprašą

2013 07 11
Siekiant užtikrinti visiems rinkos dalyviams nediskriminacines sąlygas ir skaidrią paramą energijos gamintojams, naudojantiems atsinaujinančius energijos išteklius, Komisija patvirtino Skatinimo kvotų paskirstymo aukciono gamintojams, naudojantiems hidroenergiją, kurių elektrinių įrengtoji galia didesnė nei 10 kW ir ne didesnė kaip 1000 kW, sąlygų aprašą.

Sąlygų apraše pateikiama esminė informacija apie aukcioną konkrečiai gamintojų grupei:

- informacija apie gamintojų grupę ir skatinimo kvotą;
- aukciono regionas ir esama laisva skatinimo kvota regione;
- skatinimo kvotos taikymo terminas;
- aukciono dokumentų, pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo registravimo tvarka, nurodant dokumentų, pirminių pasiūlymų dėl fiksuoto tarifo registravimo terminus, vietą, aukciono sekretoriaus kontaktinius duomenis, taip pat fiksuoto tarifo didžiausią galimą dydį gamintojų grupei.

Gamintojai, planuojantys dalyvauti šiuose aukcionuose, privalo pateikti aukciono dokumentus ir pirminius pasiūlymus dėl fiksuoto tarifo nuo 2013 m. rugpjūčio 16 d. iki 2013 m. rugpjūčio 30 d. (imtinai).

2013 m. rugsėjo 2 d. įvyks pirmasis Aukciono komiteto posėdis.

Aukciono procedūros etapai pavaizduoti šiame paveikslėlyje:Detali informacija apie organizuojamus skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus skelbiama rubrikoje „Aukcionai“.

Informacija parengta 2013-07-11