Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Didėja konkurencija šilumos gamybos sektoriuje Visagino mieste

Siekiant sudaryti prielaidas veiksmingai konkurencijai šilumos energijos gamybos segmente bei įgyvendinti vartotojų teisę gauti šilumą mažiausiomis sąnaudomis, Komisija UAB „Visagino linija“ pripažino nereguliuojamu nepriklausomu šilumos gamintoju, iki 2018 metų liepos 1 d. netaikant privalomos šilumos gamybos kainodaros VĮ „Visagino energija“ aptarnaujamos Visagino miesto teritorijos atžvilgiu. Visais atvejais UAB „Visagino linija“ parduodamos šilumos energijos VĮ „Visagino energija“ kaina bus ne didesnė, nei VĮ „Visagino energija“ atitinkamo mėnesio šilumos gamybos kainos kintamoji dedamoji konkrečioje sistemoje.

Nereguliuojamo nepriklausomo šilumos gamintojo statusas reiškia, kad tokioms įmonėms netaikoma privaloma šilumos gamybos kainodara, tačiau papildomais saugikliais yra užtikrinama, kad šilumos energijos kaina vartotojams nedidės. Nepriklausomo šilumos gamintojo statusas įmonei suteikiamas tuomet, jei gaminamos ir į centralizuotą šilumos tiekimo sistemą tiekiamas šilumos kiekis nedaro reikšmingos įtakos galutinei centralizuoto šilumos tiekimo sistemos kainai.

UAB „Visagino linija“ iš valstybės nuomojasi 15,7422 ha žemės sklypą, kur valdo du 1 MW ir 2,5 MW galingumo katilus. Planuojama, kad VĮ „Visagino energija“, disponuojanti pakankamais šilumos gamybos pajėgumais visam vartotojų Visagino mieste šilumos poreikiui patenkinti, 2013 metais iš UAB „Visagino linija“ nupirks 3000 MWh šilumos, 2014–2015 metais – po 8000 MWh (tai sudarys iki 3 proc. prognozuojamo viso metinio Visagino miesto centralizuoto šilumos tiekimo sistemos poreikio).

Komisijos specialistai, atlikę UAB „Visagino linija“ įtakos reikšmingumo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos kainai ir ūkinei veiklai tyrimą, konstatavo, kad ūkio subjekto įtaka VĮ „Visagino energija“ aptarnaujamoje Visagino miesto teritorijoje nėra reikšminga, todėl UAB „Visagino linija“ pripažinta nereguliuojamu nepriklausomu šilumos gamintoju.

UAB „Visagino linija“ pagamintos šilumos sąnaudoms padidėjus arba sumažėjus 10 proc., VĮ „Visagino energija“ galutinė šilumos kaina vartotojams Visagino mieste pasikeistų:
- jei gamintojo šilumos gamybos sąnaudos yra lygios šilumos tiekėjo kintamajai gamybos sąnaudų daliai 2013 m. birželio mėn. – 0,18 proc.;
- jei gamintojo šilumos energijos sąnaudos prilyginamos gamintojo apskaičiuotai šilumos gamybos savikainai – 0,13 proc.

Pagamintos šilumos apimtims padidėjus arba sumažėjus 10 proc., galutinė kaina vartotojams pasikeistų:
- jei gamintojo šilumos gamybos sąnaudos yra lygios šilumos tiekėjo kintamajai gamybos sąnaudų daliai – 0,03 proc.;
- jei gamintojo šilumos energijos sąnaudos prilyginamos gamintojo apskaičiuotai šilumos gamybos savikainai – 0,08 proc.

Ūkio subjektui nustojus gaminti šilumą, VĮ „Visagino energija“ galutinė kaina vartotojams pasikeistų:
- jei gamintojo šilumos gamybos sąnaudos yra lygios šilumos tiekėjo kintamajai gamybos sąnaudų daliai – 0,28 proc.;
- jei gamintojo šilumos energijos sąnaudos prilyginamos gamintojo apskaičiuotai šilumos gamybos savikainai – 0,75 proc.

Šiais metais Komisija nereguliuojamais nepriklausomais šilumos gamintojais pripažino UAB „AUTOIDĖJA“ ir UAB „Fortum Klaipėda“. Praėjusiais metais nepriklausomo nereguliuojamo gamintojo statusas suteiktas 4 ūkio subjektams, 2011 metais – 9.

Nepriklausomų gamintojų sąrašas skelbiamas Komisijos tinklalapyje.

Informacija parengta 2013-07-11