Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija įpareigojo UAB „Vilniaus energija“ užtikrinti nediskriminacines nepriklausomo šilumos gamintojo UAB „GECO Vilnius“ prijungimo prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklo sąlygas

Komisija, siekdama užtikrinti veiksmingą konkurenciją šilumos gamybos segmente, išnagrinėjo ginčą tarp nepriklausomo šilumos gamintojo UAB „GECO Vilnius“ ir UAB „Vilniaus energija“ ir priėmė sprendimą iš dalies patenkinti UAB „GECO Vilnius“ reikalavimus, įpareigodama UAB „Vilniaus energija“ pakeisti technines sąlygas dėl nepriklausomo šilumos gamintojo UAB „GECO Vilnius“ prijungimo prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklo.

UAB „GECO Vilnius“ 2013 m. gegužės 10 d. kreipėsi į Komisiją prašydama įpareigoti UAB „Vilniaus energija“ pakeisti technines sąlygas, numatant galimybę siurblius įrengti „Pietvakarių“ siurblinėje, debitomačius ir paduodamo bei grįžtamo vandens temperatūros jutiklius – Biokuro katilinėje, ir pateikti informaciją techninėse sąlygose numatytiems reikalavimams įvykdyti bei patvirtinti prijungimo mazgo prie esamų šilumos tiekimo tinklų techninį projektą.

Komisija, išnagrinėjusi ginčą, konstatavo, kad:

UAB „Vilniaus energija“ išduotose techninės sąlygose numatytas reikalavimas UAB „GECO Vilnius“ suprojektuoti ir pastatyti termofikacinio vandens slėgiui pakelti automatinius įrenginius „Pietvakarių“ siurblinės zonoje yra abstraktus ir neatitinka Šilumos ūkio įstatyme įtvirtintų šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų principų, numatančių nediskriminacines sąlygas ir veiksmingos konkurencijos skatinimą, taip pat suteikė nepakankamai informacijos UAB „GECO Vilnius“ techninėse sąlygose numatytiems reikalavimams įvykdyti.

Įvertinusi konstatuotas aplinkybes Komisija iš dalies patenkino UAB „GECO Vilnius reikalavimus ir įpareigojo UAB „Vilniaus energija“:

Per 10 darbo dienų patikslinti technines sąlygas, numatant tikslią ir konkrečią UAB „Geco“ pareigą suprojektuoti ir pastatyti įrenginius „Pietvakarių“ siurblinėje arba „Pietvakarių“ siurblinės teritorijoje, išimtinai naudojamoje „Pietvakarių“ siurblinės paskirčiai įgyvendinti; taip pat numatyti konkrečias automatinių įrenginių termofikacinio vandens slėgiui pakelti projektavimo ir statymo techninius reikalavimus bei kitas realizavimui būtinas sąlygas.

Informacija parengta 2013-07-11