2013 07 18
Įgyvendinant veiklų atskyrimą gamtinių dujų sektoriuje pagal ES III energetikos paketą, 2013 m. rugpjūčio 1 d. nuo AB „Lietuvos dujos“ bus atskirtas gamtinių dujų perdavimo veiklą vykdantis perdavimo sistemos operatorius – AB „Amber Grid“.

Naujai įsiteigta AB „Amber Grid“ perims visas su gamtinių dujų perdavimo veiklos vykdymu susijusias AB „Lietuvos dujos“ teises ir pareigas. Todėl Komisija posėdyje nusprendė:

• nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. panaikinti AB „Lietuvos dujos“ 2001 m. gruodžio 17 d. išduotos gamtinių dujų perdavimo veiklos licencijos galiojimą;

išduoti AB „Amber Grid“ terminuotą gamtinių dujų perdavimo veiklos licenciją, galiosiančią iki Komisijos sprendimo dėl gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus paskyrimo įsigaliojimo dienos.

Informacija parengta 2013-07-18