2013 07 18
Komisija, siekdama užtikrinti saugų ir efektyvų gamtinių dujų skirstymo sistemos funkcionavimą, suderino UAB „Intergas“ parengtas gamtinių dujų skirstymo sistemos balansavimo taisykles (toliau – Taisyklės).

Esminės nuostatos Taisyklėse:

– reglamentuoti skirstymo sistemos operatoriaus ir skirstymo sistemos naudotojų tarpusavio santykiai, teisės ir pareigos, dalyvaujant dujų skirstymo sistemos balansavime;
– pirminė atsakomybė už skirstymo sistemos subalansavimą tenka rinkos dalyviams, o galutinė atsakomybė už sistemos subalansavimą – skirstymo sistemos operatoriui;
– rinkos dalyvis, dalyvaujantis skirstymo sistemos balansavime ir sukėlęs disbalansą, privalo pirkti balansavimo dujas iš skirstymo sistemos operatoriaus už ribinę pirkimo kainą, jei jis sukėlė dujų trūkumą sistemoje, ir parduoti balansavimo dujas skirstymo sistemos operatoriui už ribinę pardavimo kainą, jei rinkos dalyvis sukėlė dujų perteklių sistemoje;
– rinkos dalyviui, sukėlusiam disbalansą, viršijantį tolerancijos ribą, yra skaičiuojamas disbalanso mokestis;
– rinkos dalyviai privalo pagal nurodytą grafiką teikti skirstymo sistemos operatoriui visą informaciją, reikalingą sistemos balansavimui.

Informacija parengta 2013-07-18