2013 07 18
Siekiant apibrėžti aiškius ekonominio vertinimo kriterijus, reikalingus nustatyti gamtinių dujų pažangiųjų matavimo sistemų ilgalaikės trukmės išlaidų ir naudos rinkai santykį, padėsiantį priimti sprendimus dėl pažangiųjų matavimo sistemų, kuriomis būtų padedama vartotojams aktyviai dalyvauti gamtinių dujų tiekimo rinkoje, įdiegimo darbotvarkės, Komisija patvirtino Pažangiųjų matavimo sistemų ilgalaikės trukmės išlaidų ir naudos rinkai ekonominio vertinimo tvarkos aprašą (toliau –Aprašas).

Apraše įtvirtintos šios esminės nuostatos:

- apibrėžti ilgalaikės trukmės išlaidų rinkai vertinimo ekonominiai kriterijai;
- numatyti ilgalaikės trukmės naudos rinkai vertinimo ekonominiai kriterijai.

Informacija parengta 2013-07-18