Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija patvirtino naujos redakcijos Energetikos įmonių informacijos teikimo taisykles

Siekiant užtikrinti skaidrumą energetikos sektoriuje, gaunant išsamius ir aiškius duomenis apie vykdomą veiklą iš energetikos įmonių, Komisija nauja redakcija išdėstė Energetikos įmonių informacijos teikimo taisykles (toliau – Taisyklės).

Esminiai pakeitimai Taisyklėse:

- įpareigotas gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius teikti gamtinių dujų tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją ataskaitą;
- nustatyti informacijos teikimo reikalavimai įmonėms, kurios turi rinkos operatoriaus licenciją;
- numatytas detalesnės informacijos teikimas Komisijai apie gamtinių dujų vartotojus, o asmenims, įgyvendinantiems Europos bendrojo intereso projektą, – reikalavimas kartą per metus pateikti informaciją apie to projekto pažangą ir patirtas sąnaudas;
- papildyti reikalavimai informacijai, kurią Komisijai teikia nepriklausomi šilumos gamintojai, skirstomųjų ir perdavimo tinklų operatoriai bei elektros energijos gamintojai;
- nustatyta pareiga elektros energijos gamintojams, kurie naudoja mišrų kurą, kiekvieną mėnesį Komisijai pateikti kuro balanso ataskaitą.

Taisyklės taikomos energetikos įmonėms, kurioms reikalingos licencijos, leidimai, atestatai ir (ar) kurioms taikomos valstybės reguliuojamos kainos, nepriklausomai nuo to, ar įmonė vykdo reguliuojamą veiklą, ar ne.

Informacija parengta 2013-07-18