Bendrasis informacijos tel. 8 800 20500
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Biudžetinė įstaiga,

Verkių g. 25C, LT-08223 Vilnius
Tel. 8 5 2135166,
faks. 8 5 2135270.
El.p. rastine@regula.lt
Mus rasite čia

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 188706554.
Komisija patvirtino energijos išteklių biržos operatoriaus BALTPOOL UAB parengtą Energijos išteklių biržos reglamentą

Siekiant rinkos dalyviams sudaryti aiškias ir skaidrias sąlygas prekiauti energijos ištekliais biržoje, Komisija patvirtino energijos išteklių biržos operatoriaus BALTPOOL UAB parengtą Energijos išteklių biržos reglamentą, kuris pakeis Komisijos 2012 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr. O3-270 patvirtintą Energijos išteklių biržos reglamentą.

Esminiai pakeitimai reglamente:

- numatyti savaitės, mėnesio, ketvirčio ir pusės metų (šildymo ir nešildymo sezono) tiekimo laikotarpio sandoriai;
- dalyviai pagal jų patikimumą skirstomi į 4 kategorijas: A, B, C ir D. A kategorijai priskiriami patikimiausi dalyviai, kurių pajėgumas įvykdyti savo įsipareigojimus yra itin didelis, D kategorijai – mažiausiai patikimi dalyviai;
- prekyba biržoje bus vykdoma aukciono principu, t. y. prekybos sistema prioriteto tvarka realizuos pirkimo pavedimus su pardavimo pavedimais, kurių sąlygos sutampa, o nurodytas pirkimo ir pardavimo kainų skirtumas yra didžiausias;
- užtikrinimo priemonių sistema bus sudaryta iš dviejų dalių: 5 proc. pavedimo dydžio užtikrinimo priemonė, pateikiama prieš pavedimų pateikimą, ir papildoma užtikrinimo priemonė, pateikiama jau po sandorio sudarymo, skirta užtikrinti pagal sandorį prisiimtiems įsipareigojimams įvykdyti, kurios dydis priklauso nuo sudaryto sandorio pristatymo laikotarpio: savaitės pristatymo laikotarpio atveju abiejų užtikrinimo priemonių bendras dydis turi būti lygus 15 proc. sudaryto sandorio vertės; kitų pristatymo laikotarpių atvejais abiejų užtikrinimo priemonių bendras dydis turi būti lygus 10 proc. sudaryto sandorio vertės;
- pakoreguotos baudos ir nuostolių atlyginimo už sandorių pažeidimus nuostatos, subalansuojant nuostolių atlyginimo dydį, kurio nepadengia bauda už sandorio nevykdymą;
- numatyta, kad biokuro produktai bus pristatomi ir matuojami vadovaujantis Kietojo biokuro apskaitos taisyklėmis, kurias rengia Energetikos ministerija, ir kiek joms neprieštarauja Biokuro tiekimo tipinėmis sąlygomis;
- nustatytas sandorio apmokėjimo terminas po sąskaitos išrašymo - 30 kalendorinių dienų.

Reglamentas nustato Biržos dalyvių ir Lietuvos energijos išteklių rinkos operatorius teises ir pareigas vykdant prekybą ir atsiskaitymų už biržoje sudarytus sandorius tvarką, suteikiama galimybė rinkos dalyviams naudotis energijos išteklių biržos elektronine prekybos sistema (prekybai gamtinėmis dujomis, biokuru ir pagalbiniais apsaugos nuo elektros kainų svyravimo instrumentais), vykdyti prekybos Biržoje atsiskaitymus.

Informacija parengta 2013-07-18